Help mee!

Buiten spelen belangrijk voor gezonde ogen

Onlangs is het Oogfonds een campagne gestart om bijziendheid bij kinderen te voorkomen. Het motto: Lekker buiten spelen móét. Het doet je ogen goed! Uit onderzoek van de Erasmusuniversiteit is namelijk gebleken dat myopie ofwel bijziendheid bij steeds meer kinderen voorkomt. Men verwacht een grote toename van ernstige slechtziendheid wanneer deze kinderen tussen de veertig en zestig jaar zijn en men gaat er vanuit dat de oorzaak hiervan een veranderende leefstijl in deze leeftijdsgroep is. We praten erover met Laura Raimondo, woordvoerder van het Oogfonds.

Wat is myopie of bijziendheid?

Bij bijziendheid kun je dingen die heel dichtbij zijn, goed zien, maar alles wat zich wat verder weg bevindt, is onscherp. Dit komt omdat de oogbol te lang is waardoor het beeld niet helemaal goed op het netvlies valt. Je kunt het onder andere corrigeren met een bril met zogenoemde ‘minglazen’.

Hoe komt het dat kinderen vaker bijziend zijn dan vroeger?

Onderzoekers gaan ervan uit dat het komt doordat de omgeving van kinderen verandert. Twintig jaar geleden speelden ze veel meer buiten, er was minder huiswerk. En, heel belangrijk, er waren nog geen digitale schermen zoals computerschermen, smartphones en tablets. Vooral de komst hiervan maakt dat kinderen meer binnenshuis zijn en veel digitale spelletjes doen. Daardoor is er minder afwisseling tussen dichtbij en veraf kijken en ‘vangen’ hun ogen ook te weinig zonlicht. In Aziatische landen, waar veel meer druk op kinderen ligt om te studeren, zien we al langer dat een sterke bijziendheid toeneemt.

In hoeverre is zonlicht belangrijk voor de ogen?

Onderzoek heeft aangetoond dat buiten zijn, in het daglicht, beschermend werkt op de groei van het oog. Buiten is, zelfs als de zon niet schijnt, wel vijftien keer meer licht dan binnen. Oók wanneer binnen lampen aan zijn. In het buitenlicht maken netvliescellen het stofje dopamine aan dat remmend werkt op een dreigende beschadiging. Om dit beschermende effect te krijgen moeten kinderen minstens twee uur per dag buiten zijn. Ja, dat is best veel. Een Nederlands kind brengt gemiddeld nog maar één uur per dag buiten door.

Is elk kind even kwetsbaar?

Bijziendheid is sterk erfelijk bepaald. Kinderen van bijziende ouders hebben meer kans om het ook te krijgen. Uit een eerder Rotterdams onderzoek is gebleken dat personen met een hoge erfelijke belasting die alleen lager onderwijs hadden genoten, veel minder bijziend waren dan degenen die jarenlang hadden gestudeerd. Het is dus belangrijk dat juist kinderen van wie beide ouders bijziend zijn, het werken en spelen met digitale schermen beperken. Van de kinderen met een myopie van min 6, krijgt één op de drie op latere leeftijd ernstige klachten. Maar ik wil duidelijk zeggen dat je, óók als je niet erfelijk belast bent, kans op bijziendheid hebt als je niet genoeg zonlicht krijgt en teveel dingen ‘dichtbij’ je ogen doet. Als kinderen toch veel moeten lezen en dat geldt ook voor boeken, leg dan het boek of scherm elk half uur even weg. Laat ze letterlijk afstand nemen en hun ogen op de verte richten. Dit om het accommoderen van de ogen te oefenen. Dat betekent dat de spieren die schakelen tussen ‘veraf’ en ‘dichtbij’ kijken, goed functioneren.De Gezondheidsraad stelt overigens ook in een advies dat het blauwe licht van digitale schermen niet zonder risico is. Het brengt de biologische klok in de war en kan ook oogschade veroorzaken. Onderzocht wordt in hoeverre veelvuldige blootstelling aan ledlicht oogproblemen veroorzaakt. Om risico’s te vermijden wordt het dragen van een blauwlichtbril aangeraden.

Maar waarom is het dan zo erg?

Omdat bij sterke bijziendheid, vooral op latere leeftijd, complicaties kunnen optreden die met een bril niet meer te verhelpen zijn. Als je bijvoorbeeld een brilsterkte van min 6 hebt, dan is je oog langer dan gebruikelijk en staat je netvlies strakker gespannen. Het kan dan dunner worden en scheuren. Ook kunnen bloedingen en andere complicaties eerder optreden die niet meer afdoende verholpen kunnen worden.

Hoe kun je merken dat je kind niet goed ziet?

Een kind dat niet goed ziet zal, vooral aan het eind van de dag, meer met de ogen knijpen of turen of klagen over hoofdpijn.

Voor ouders is het vaak lastig kinderen achter de digitale schermen weg te halen!

Als ze de gezondheid van hun kinderen goed willen houden, zullen ze toch hun poot stijf moeten houden. En hun kinderen niet langer dan een bepaalde tijd digitaal bezig laten zijn en hen vooral naar buiten sturen. Laat hen wat meer sporten en wandelen. Leg een moestuintje met hen aan. Bekijk samen de beestjes die daar op afkomen. Kortom: verzin buitenactiviteiten.

Informatie

over de campagne: ‘Lekker spelen móét. Het doet je ogen goed!’ is te vinden op: www.gezondekinderogen.nl. Hier kan een gratis pakket over myopie met informatie en stickers voor kinderen worden aangevraagd.

Truus Rütter Uit: De Stem van Grave september 2016

Meer Oogaandoeningen

Deze website is drempelvrij