Help mee!

Schenken met belastingvoordeel

Schenken aan een goed doel met een ANBI-status kan fiscaal aantrekkelijk zijn. De KSBS is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Er zijn verschillende manieren om een schenking te doen. Van een eenvoudige overmaking of een schriftelijke overeenkomst tot een door de notaris opgemaakte schenkingsakte of via een testament.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking kan fiscaal aantrekkelijk zijn als u overweegt de KSBS enkele jaren achter elkaar te steunen. Periodieke schenkingen zijn namelijk volledig aftrekbaar mits u tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt. Vanaf 1 januari 2014 hoeft u hiervoor niet meer naar de notaris, maar kunt u de schenking ook rechtstreeks met de KSBS regelen via een schriftelijke schenkingsovereenkomst. Hieronder vindt u voorbeeldformulieren van de Belastingdienst. Gebruik het formulier ''periodieke gift'' indien u minimaal vijf jaar een gift wilt doen aan de KSBS. Gebruik het formulier ''betalingsvolmacht'' indien u uw periodieke gift automatisch naar de KSBS wilt overmaken.

Andere  schenkingen

Uw 'gewone' jaarlijkse donaties of een eenmalige gift aan de KSBS zijn eveneens aftrekbaar, mits ze (opgeteld) meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen met een minimum van 60 euro en een maximum van 10% van uw drempelinkomen.

U kunt uw gift overmaken op de rekening van de KSBS. Dat kan via het formulier Eenmalige bijdrage. Het dagafschrift van uw bank is voldoende bewijs voor de fiscus.

U kunt ook meer informatie opvragen via info@ksbs.nl

Deze website is drempelvrij