Help mee!

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

De Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS) werft sinds 1887 fondsen om blinde en slechtziende mensen betere kansen te bieden in het leven. Kansen op onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding. En zo beter mee te kunnen doen in de samenleving. De KSBS ondersteunt daartoe projecten voor blinden en slechtzienden in Nederland en in ontwikkelingslanden.

Voor donateurs geeft de KSBS het kwartaalblad De Stem van Grave uit.

Deze website is drempelvrij