Help mee!

Bestuur

Het bestuur van de Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS) bestaat uit vijf personen.

Het bestuur :  
-  bepaalt het beleid
-  beoordeelt subsidieaanvragen
-  stelt de financiĆ«le richtlijnen vast
-  draagt eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding
-  is uitgever van De Stem van Grave.

Samenstelling

de heer dr. A.L.M. van der Sanden (voorzitter)

de heer G.J.E.J. Peters (penningmeester)

de heer dr. C.E. van Nouhuys

de heer drs. H.J.H.M. Schraven

de heer drs. P.F.J. Verstraten


Bestuursleden worden op voordracht van het bestuur benoemd door de bisschop van 's-Hertogenbosch.

Ondersteuning

Het bestuur wordt ondersteund door:
de heer R. (Rien) Kerstens (financieel adviseur)
de heer W. J. M. (Wim) Pierik (algemeen adviseur)

Deze website is drempelvrij