Help mee!

Financiële informatie

Algemeen

Het doelvermogen van de KSBS is in het verleden ontstaan uit voor het doel bestemde legaten en schenkingen. Het financiële beleid is erop gericht het doelvermogen in stand te houden. De revenuen van het doelvermogen worden samen met de bijdragen van begunstigers besteed aan de ondersteuning van projecten voor blinden en slechtzienden in Nederland en in ontwikkelingslanden.


Baten20222021
Opbrengsten uit vermogen   -181 748
Bijdragen van begunstigers                                    70 75
Bijdragen uit legaten    0 1
Totaal-111824


Uitvoeringskosten20222021
Kosten voorlichting  (De Stem van Grave)       67  59
Administratie en secretariaat            43  33
Totaal 110 92


Toegekend aan projecten20222021
Projecten in Nederland  60  58
Projecten in ontwikkelingslanden                    292334
Niet opgevraagde  toekenningen-180  0
Totaal172392

De bedragen in dit overzicht zijn weergegeven x €1.000.

RSIN

Het RSIN/fiscaal nummer van de KSBS is: 005107398.

Kamer van Koophandel

KvK-nummer: 54156998

Banknummer

Het banknummer van de KSBS is: NL95 RABO 0117 1036 32.

Deze website is drempelvrij