Help mee!

Financiële informatie

Algemeen

Het doelvermogen van de KSBS is in het verleden ontstaan uit voor het doel bestemde legaten en schenkingen. Het financiële beleid is erop gericht het doelvermogen in stand te houden. De revenuen van het doelvermogen worden samen met de bijdragen van begunstigers besteed aan de ondersteuning van projecten voor blinden en slechtzienden in Nederland en in ontwikkelingslanden.


Baten20202019
Opbrengsten uit vermogen   80414
Bijdragen van begunstigers                                  79  81
Bijdragen uit legaten50  11
Totaal209506


Uitvoeringskosten20202019
Kosten voorlichting  (De Stem van Grave)      69  60
Administratie en secretariaat           45  44
Totaal114104


Toegekend aan projecten20202019
Projecten in Nederland36 116
Projecten in ontwikkelingslanden                    379 346
Niet opgevraagde  toekenningen-15    -5
Totaal400 457

De bedragen in dit overzicht zijn weergegeven x €1.000.

RSIN

Het RSIN/fiscaal nummer van de KSBS is: 005107398.

Kamer van Koophandel

KvK-nummer: 54156998

Banknummer

Het banknummer van de KSBS is: NL95 RABO 0117 1036 32.

Deze website is drempelvrij