Help mee!

Missie en doelen

De Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS) werkt aan het verbeteren van revalidatie en onderwijs aan blinde en slechtziende mensen. KSBS helpt mensen in zowel Nederland als in ontwikkelingslanden voor zover zij geen financiƫle ondersteuning vanuit de overheid krijgen.

Op dit moment zijn in Nederland ruim 300.000 mensen blind of slechtziend. Naar verwachting stijgt het aantal mensen met een visuele beperking de komende 10 jaar met 100.000. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door vroeggeboortes en vergrijzing.

  • De KSBS werkt vanuit de rooms-katholieke levensbeschouwing.
  • De KSBS ondersteunt projecten voor blinde en slechtziende mensen ongeacht hun nationaliteit of religie.
  • De KSBS werkt samen met Koninklijke Visio.
  • De KSBS is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Word ook donateur

Word donateur en ontvang De Stem van Grave gratis. 

Deze website is drempelvrij