Home > KSBS > Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS) bestaat uit vijf personen.

Het bestuur voert de volgende taken uit:

  • bepaalt het beleid;
  • beoordeelt subsidieaanvragen;
  • stelt de financiële richtlijnen vast;
  • draagt eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding;
  • is uitgever van De Stem van Grave.

Bestuursvergaderingen vinden vier maal per jaar plaats. Het bestuur werkt onbezoldigd en ontvangt alleen reiskostenvergoeding.

Samenstelling

de heer dr. A.L.M. van der Sanden (voorzitter)

Benoemd door de bisschop van ‘s-Hertogenbosch:
de heer M.M.W. Frankort (secretaris)
de heer G.J.E.J. Peters (penningmeester)

Benoemd op voordracht van Koninklijke Visio:
mevrouw E.J. de Jong-van Dijk
de heer dr. C.E. van Nouhuys

Ondersteuning

Het bestuur wordt ondersteund door:
de heer R. (Rien) Kerstens (financieel adviseur)
mevrouw drs. M.A.E. (Marianne) van Duijnhoven (algemeen adviseur)