Help mee!

Door al het Corona nieuws is een belangrijke ontwikkeling in de medische wereld vrijwel onopgemerkt gebleven: na studies van meer dan twintig jaar zijn er in Nederland voor het eerst behandelingen die patiënten met zeer ernstige genetische ziekten kunnen helpen.

Hoopgevend nieuws: een nieuw hersenimplantaat zou het in de toekomst mogelijk moeten maken om blinden een deel van hun zicht terug te geven. Niet werkende ogen worden omzeild, en beelden worden rechtstreeks naar de hersenen gestuurd.

In de nieuwe Stem van Grave  onder meer de ontroerende en aangrijpende verhalen van Trudy van den Heuvel en Henny van den Wittenboer over de impact van plotselinge slechtziendheid op latere leeftijd. Lees meer

Zater­dag 31 ok­to­ber jl. werd de blinde Bert Glorie in de ka­the­draal in Haar­lem tot pries­ter gewijd. Met behulp van een bijdrage van de KSBS werd de documentaire ‘Blindelings Vertrouwen’ over deze priesterwijding gemaakt. 

Deze website is drempelvrij