Help mee!

Een nieuwe draad spinnen

Karin Westerink schreef een boek over haar eigen verwerkingsproces toen ze langzaam blind werd. ‘Een nieuwe draad spinnen' kan voor mensen die slechtziend of blind worden, alsmede voor hun familie en vrienden, leerzaam, inzichtgevend en troostend zijn. In duidelijke taal neemt Westerink de lezer mee in de verschillende fases van verlies en aanvaarding.

Slechtziend of blind worden heeft grote impact op je leven. De vragen hoe je zoiets verwerkt en hoe je kunt leren omgaan met dergelijk ingrijpend verlies zijn jarenlang actueel geweest voor de schrijfster. Toen ze 29 jaar was kreeg ze te horen dat ze de oogaandoening retinitis pigmentosa heb. Na deze diagnose zocht ze naar houvast temidden van de vaak verwarrende emoties en gedachten en de dagelijkse frustraties. 

Nergens vond ze een boek waarin ze haar eigen verwerkingsprocessen herkende. Ze kon zich niet spiegelen in bestaande rouwliteratuur, omdat die voornamelijk rouw na verlies van een dierbare aan de dood beschrijft. De rituelen die verbonden zijn aan dergelijke verliezen miste Westerink voor haar eigen verliezen. Als je langzaam blind wordt zijn er geen uitvaart, kaartje of bloemen. En hoe neem je afscheid van niet meer auto kunnen rijden of niet meer kunnen lezen? 

Inhoud boek

Het boek bestaat uit vijf delen, onderverdeeld in beknopte hoofdstukken. In het eerste deel wordt de impact van de vele verliezen als gevolg van langzaam blind worden beschreven. Daarna wordt er dieper ingegaan op het algemene en universele verwerkingsproces en verbindt Westerink dit met haar eigen ervaringen. Vervolgens licht ze toe hoe verwerking en coping (omgaan met) op elkaar inhaken. In de laatste twee delen beschrijft ze wat haar hielp en nog steeds helpt in moeilijke periodes, en hoe ze haar nieuwe draad heeft gesponnen tot een sterke en glanzende draad.

Het boek is te bestellen via onderstaande link:

https://bestelmijnboek.nl/product/een-nieuwe-draad-spinnen/

In braille en audio: in november 2022 verschijnt het boek in braille en in februari 2023 zal het naar verwachting in audio te lenen zijn. 


Meer nieuws

Deze website is drempelvrij