Help mee!

Het gevaar van geluidloze voertuigen

Bij het oversteken van wegen gaan visueel beperkten op hun gehoor af. De geluidloze elektrische voertuigen kunnen daardoor voor gevaarlijke situaties zorgen. Dit gevaar wordt onderkend en daarom geldt sinds 1 juli 2019 in Europa de wet dat alle nieuwe elektrische en hybride voertuigen verplicht moeten worden voorzien van een akoestisch waarschuwingssysteem (AVAS). Alle voertuigen moeten tot een snelheid van 20 km/uur een kunstmatig geluid produceren zodat mensen ze kunnen horen aankomen. Vooral voor blinden en slechtzienden is AVAS noodzakelijk en niet alleen wat betreft hun veiligheid. Het extra geluid van de bus zorgt er ook voor dat je weet wanneer je je hand op moet steken om de bus aan te houden. De verplichting om voertuigen uit te rusten met AVAS geldt helaas niet voor alle geluidloze voertuigen, die vóór juli 2019 geproduceerd werden.

Meer nieuws

Deze website is drempelvrij