Help mee!

Oog voor een ander

Op de internationale dag van de Witte Stok, 15 oktober jl. , is de campagne ‘Oog voor een ander’ gelanceerd. De campagne van de Oogvereniging, NS en Prorail is erop gericht om mensen met een visuele beperking, die met de trein reizen, te helpen waar nodig. De campagne belicht vijf punten, waarop je eventueel hulp kunt aanbieden.

1. Inchecken bij de poortjes

Voor mensen met een visuele beperking is inchecken vaak best lastig, vooral als het druk is bij de incheckpoortjes. Als jij nog even snel door het poortje gaat, kan dit leiden tot een schrikreactie bij iemand die blind of slechtziend is. Je kunt hen helpen door even te wachten zodat zij rustig kunnen inchecken. Of je kunt van een ander poortje gebruik maken. Als er meerdere vervoerders vanaf hetzelfde station vertrekken, kun je hen helpen door je hulp aan te bieden bij het vinden van het juiste poortje.

2. Obstakels op de geleidelijn

Je kent ze vast wel: de (witte) geribbelde tegels die op en rond stations liggen. Deze zijn speciaal neergelegd om het blinden en slechtzienden makkelijker te maken om hun weg te vinden. Het komt regelmatig voor dat er bagage of mensen op deze geleidelijnen staan. Hierdoor wordt de gebruiker van een witte stok gehinderd in het vinden van bijvoorbeeld het juiste perron. Je kunt hen helpen door de geleidelijn vrij te houden. Ook in de trein is het fijn voor blinde en slechtziende medereizigers als je het gangpad vrijhoudt van bagage.

3. In- en uitstappen van de trein

Bij het in- en uitstappen van de trein is het vaak dringen geblazen. Blinde of slechtziende reizigers hebben soms net wat meer tijd nodig om in of uit te stappen. Je kunt hen helpen door hen de ruimte en tijd te geven die ze nodig hebben.

4. Het vinden van een plekje in de trein

Voor blinde en slechtziende medereizigers is het vaak lastig om een lege zitplaats te vinden. Je kunt hen helpen door aan te geven dat er ergens nog een zitplaats beschikbaar is. Daarbij is het geven van duidelijke aanwijzingen van groot belang. Met woorden als ‘hier’ of ‘daar’ kan de blinde of slechtziende niets. Gebruik liever woorden als: ‘voor u’ of  ‘links van u’. Een zitplaats is belangrijk voor mensen met een visuele beperking, staand reizen is voor hen geen fijne ervaring doordat treinen en bussen veel bewegen tijdens de rit. Je kunt hen ook helpen door je zitplaats aan hen af te staan.

5. Eerst vragen of hulp nodig is

Als je ziet dat iemand jouw hulp kan gebruiken, raak die persoon dan niet ongevraagd aan.  Je kunt helpen door eerst te vragen of iemand je hulp kan gebruiken. Sommige mensen die blind of slechtziend zijn, zullen jouw hulp afwijzen omdat ze graag zo zelfstandig mogelijk willen zijn. Ga hier dan ook respectvol mee om.


Meer nieuws

Deze website is drempelvrij