Help mee!

Overheidswebsites nauwelijks toegankelijk

Uit onderzoeken van DigitaalToegankelijk.com en zelfstandig Digital Accessibility Consultants Ron Beenen en Jules Ernst is gebleken dat het grootste deel van de websites van overheidsinstanties onvoldoende toegankelijk is voor mensen met een beperking. Bovendien blijkt dat op een groot deel van de overheidswebsites nog helemaal geen toegankelijkheidsverklaring te vinden is.

Van zeker 5000 andere websites hebben de bewuste overheden niet eens in kaart gebracht of ze toegankelijk zijn. Juist dat is nu verplicht. "De vrijblijvendheid is er nu echt van af, maar in veel gevallen krijgen overheden het niet voor elkaar", aldus Ron Beenen. “We spreken hier over websites van onder meer veiligheidsregio’s, GGD’s, omgevingsdiensten, diverse Rijksdiensten, gemeenten, provincies en waterschappen. Van de 2000 websites die een verklaring hebben en in het register hebben geplaatst, voldoen er 70. Dit is 1% van het aantal onderzochte sites.”

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), reageert geschokt op de uitkomsten van het onderzoek: “Een grote groep mensen kan niet volwaardig deelnemen in de samenleving, omdat overheidssites ontoegankelijk zijn. Uiterst bedroevend dat toegankelijkheid anno 2020 nog steeds niet standaard is. Juist in deze tijd waarin mensen steeds vaker naar digitale loketten verwezen worden, is toegankelijkheid een absolute noodzaak. Het VN-Verdrag handicap is hier bovendien heel helder over: toegankelijke informatie is een mensenrecht. Werk aan de winkel dus.”

Meer nieuws

Deze website is drempelvrij