Help mee!

Praatplaatjes bij kunstwerken

Wethouder Bas van Wakeren is blij met deze ontwikkeling: ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in Hengelo. Toegang tot tekst en beeld is daarbij essentieel. Daarom is het mooi dat mensen met een visuele beperking nu ook een beeld krijgen van de werken die geëxposeerd worden. Zo wordt deze unieke tentoonstelling voor een nog breder publiek toegankelijk.’


Op initiatief van de Hengelose kunststichting HeArtpool werden dit voorjaar 6 mathematische beelden, die vorig jaar te zien waren op het plein van Museum Cosmo Caixa in Barcelona, van de Hengelose kunstenaar/wetenschapper Rinus Roelofs geplaatst op het Stationsplein. De opstelling werd aangevuld met nog 2 nieuwe beelden. Naast de beelden op het plein staan inde hal van het NS-station 3 kleinere beelden van Roelofs om de reiziger te attenderen op deze bijzondere tentoonstelling op het plein. Stichting HeArtpool was onder de indruk van de tentoonstelling in Spanje en nam de organisatie, om de beelden in Hengelo te exposeren, onder haar hoede. De tentoonstelling kreeg de titel: STRUCTUREN - Beelden Buiten. De tijdelijke expositie, in de openbare ruimte, was een welkome aanvulling op de beperkingen die sinds het voorjaar de musea treffen. De belangstelling is mede daardoor groot en met veel enthousiasme ontvangen. Er is ondertussen een initiatief gestart om te kijken of de beelden voor Hengelo behouden kunnen blijven en permanent op het plein kunnen blijven staan.

Meer nieuws

Deze website is drempelvrij