Help mee!

Priesterwijding

Zater­dag 31 ok­to­ber jl. werd de blinde Bert Glorie in de ka­the­draal in Haar­lem tot pries­ter gewijd. Met behulp van een bijdrage van de KSBS werd de documentaire ‘Blindelings Vertrouwen’ over deze priesterwijding gemaakt. Deze is terug te zien via: 

https://www.npostart.nl/kruispunt/16-11-2020/KN_1716254  

Meer nieuws

Deze website is drempelvrij