Help mee!

Stemmen met hulpmiddelen

De Oogvereniging, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Koninklijke Visio, Bartiméus en de Robert Coppes Stichting zetten zich ervoor in om te zorgen dat ook  kiezers met een visuele beperking zelfstandig kunnen stemmen. 

Stemmal en soundbox

In 49 gemeentes in Nederland is een zogenaamde ‘stemmal’ aanwezig die kiezers met een visuele beperking kunnen gebruiken om zelfstandig hun stem uit te brengen. Het stembiljet wordt in de mal gelegd door een stembureaulid. Vervolgens kan de kiezer door middel van audio-ondersteuning van de soundbox de gewenste partij en kandidaat opzoeken en dankzij de voelbare cijfers en gaatjes van de mal het gewenste vakje inkleuren.

Het is mogelijk om in het stemhokje alle kieslijsten af te luisteren, maar dit kost veel tijd en energie. Via de gemeente kan de kieslijst ook in grootletter, braille of gesproken vorm aangevraagd worden, zodat vooraf thuis een keus gemaakt kan worden.

Webinar ‘Stemmen met een visuele beperking’

Op 1 en 4 maart 2021 organiseerden de Oogvereniging, Koninklijke Visio, Bartiméus en de gemeente Utrecht webinars waarin alle aspecten van het stemproces aan bod kwamen, waaronder de voorbereiding (bv. aanvraag aangepaste kieslijsten en kiezerspas), de coronamaatregelen voorafgaand aan het stemmen en in het stembureau en het stemmen met de stemmal of een ander hulpmiddel.

  

Meer nieuws

Deze website is drempelvrij