Help mee!
Projecten in andere landen

Braile project Burundi

Stichting De Morgenster werd op 1 juli 2009 opgericht in Noordwijk, Nederland door Béatrice Aartman-Rurakubagura. Béatrice is afkomstig uit Burundi en heeft daar ervaring opgedaan met het verlenen van hulp aan kwetsbare kinderen en vrouwen. Een van de doelstellingen van De Morgenster is het toegankelijk maken van onderwijs voor gehandicapte jongeren, waaronder blinden en doven.

Bij blindeninstituut Kanura werden in 2021, onder meer dankzij giften van de KSBS, zonnepanelen geïnstalleerd. Hierdoor kon in alle ruimtes van het instituut verlichting en stopcontacten aangebracht worden.

Abbé Zephyrin, directeur van de scholengemeenschap Lycée Notre Dame de la Sagesse met zijn team, en Astère, de vertegenwoordiger van onze partner ISAL Burundi, met alle, door Stichting De Morgenster geleverde, apparatuur

Door de nauwe samenwerking met stichtingen in Burundi zet Stichting De Morgenster steeds meer programma’s en projecten op om de kwetsbare kinderen, vrouwen en ouderen in Burundi een hoopvolle toekomst te geven.

Deze website is drempelvrij