Help mee!
Revalidatie en onderwijs

Methodiek: Kijk, zo kan het ook

Veel verstandelijk gehandicapte bewoners in instellingen hebben ook een visuele beperking. In het verleden werd 30% van de adviezen aan groepsleiding om hun dagelijkse leefsituatie te verbeteren niet opgevolgd. Daarom werd met hulp van de KSBS de nieuwe methodiek ‘’Kijk zo kan het ook’’ ontwikkeld. Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat nu 60 tot 70% van de adviezen wél wordt opgevolgd. Bewoners met een visuele en verstandelijke beperking worden beter geïnstrueerd en begeleid. Ook de woonomgeving wordt aangepast en hierdoor kunnen ze actiever meedoen in hun leefomgeving.

Deze website is drempelvrij