Help mee!

Projecten in andere landen

Voor blinde en slechtziende mensen in ontwikkelingslanden en andere Europese landen is armoede en gebrek aan deskundigheid de belangrijkste oorzaak voor een bestaan in de marge van de samenleving.

Ouders hebben vaak geen geld voor revalidatie of hulpmiddelen. Leerkrachten en begeleiders ontbreekt het veelal aan kennis over de gevolgen van visuele beperkingen. KSBS helpt blinde en slechtziende mensen door financiĆ«le steun aan projecten in onderstaande landen die hen helpen een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen. 

Door samenwerking met andere stichtingen maakt Stichting Mission Aviation Fellowship (MAF) het mogelijk meer oogzorgkampen te houden in afgelegen gebieden in Kenia

Net als in veel andere Afrikaanse landen is het in Burundi zeer moeilijk voor blinden en slechtzienden om in hun eigen onderhoud te voorzien. In het dorpje Nyaruntana moet een varkenshouderij wat soelaas bieden.

Dankzij de KSBS kon de Stichting Dare2Care de benodigde oogapparatuur aanschaffen voor hun nieuwe kliniek in Nigeria. Door tijdig ingrijpen kunnen oogafwijkingen goed behandeld worden, waardoor ergere visuele problemen voorkomen kunnen worden.

De KSBS verleende een bijdrage aan de stichting Fakkel 2000 voor het transport van hulpmiddelen naar Kameroen. Onder meer braillemachines, opvouwbare taststokken en educatief speelgoed werden verscheept naar Kameroen.

Afgelopen jaar werd door Stichting De Morgenster, met steun van de KSBS, braille-apparatuur aangeschaft voor het Lycée Notre Dame de la Sagesse te Gitega, Burundi.

In Noord Oeganda steunt de KSBS een imker project. In dit project worden dertig blinden getraind om imker te worden.

In Sierra Leone worden, met steun van de KSBS, trainingen gegeven aan blinden. Voornaamste doel hierbij is om mobiliteit en oriëntatie te verbeteren. Daarnaast wordt les gegeven in het zelfstandig kunnen bewerken van het land.

In Zambia, een land met bijna 13 miljoen inwoners, zijn veel mensen blind en slechtziend. Van deze groep is 80% onnodig slechtziend of blind. Oogaandoeningen zoals staar en brilafwijkingen zijn relatief makkelijk te behandelen.

Mensen in Nepal met oogproblemen kunnen voor onderzoek terecht in Primary Eye Care Centra van Mechi Eye Hospital. Met steun van de KSBS konden instrumenten voor oogonderzoek worden aangeschaft.

Blinde en slechtziende kinderen krijgen tegenwoordig optimale begeleiding in een door de overheid erkend centrum voor revalidatie, dagactiviteiten en een netwerk voor vroegbegeiding. De KSBS gaf financiële steun voor de totstandkoming hiervan.

Ouders van blinde en slechtziende kinderen in Nicaragua hebben zelf een netwerk van regionale opvang opgezet. De professionals die de kinderen begeleiden zijn afgelopen 15 jaar zijn getraind door Visio met financiele steun van de KSBS.

Een taststok is voor mensen met een visuele beperking essentieel om zich in het dagelijks leven te kunnen orienteren en voort te bewegen. De KSBS financierde 300 taststokken aan blinde en slechtziende mensen in Kameroen.

Ambulante onderwijskundigen reizen door Noord-Tanzania om blinde en slechtziende kinderen op te sporen en onderwijs te bieden. De benodigde opleiding van professionals en hulpmiddelen werden mogelijk met financiele stuen van de KSBS.

In de Filipijnen kregen 40 leerkrachten een training om blinde en slechziende kinderen beter te kunnen onderwijzen in lezen, rekenen en wiskunde. Dat gebeurde met financiele hulp ven de KSBS.

Dankzij een brailleprinter kunnen leerkrachten van een school in Ghana nu zelf boeken printen voor hun blinde leerlingen.

Andere terreinen waar de KSBS projecten voor financiert:

Deze website is drempelvrij