Home > Wat doet de KSBS? > Projecten en activiteiten KSBS

Projecten en activiteiten KSBS

De KSBS ondersteunt grote en kleine projecten voor blinde en slechtziende mensen in Nederland en ontwikkelingslanden.

Revalidatie en onderwijs

Met speciaal onderwijs en revalida-tie leren blinden en slechtzienden mee te doen in de maatschappij. De KSBS ondersteunt de ontwikkeling van betere methodes en trainingen.

Hulpmiddelen

Voor slechtziende mensen zijn dagelijkse bezigheden vaak een probleem. De KSBS financiert de ontwikkeling van moderne hulpmiddelen en vrije tijd projecten.

Onderzoek

Training en hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden moeten praktisch effect hebben, anders hebben ze geen zin. De KSBS ondersteunt wetenschappelijk on-derzoek om het effect aan te tonen.

Internationaal

Armoede en gebrek aan des-kundigheid is voor blinden en slechtzienden in ontwikkelings-landen de belangrijkste oorzaak voor een bestaan in de marge. Lees wat de KSBS hier aan doet.

Succesverhalen

Bekijk hoe uw kleine financiële bijdrage grote gevolgen kan hebben voor het leven van blinde en slechtziende mensen.

Subsidie aanvragen

Werkt uw organisatie voor blinde en slechtziende mensen? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen bij de KSBS.


Foto van een slechtziend meisje dat een papier leest met behulp van een loep.
Foto van oogarts in India die een oudere dame een bril aan meet.