Home > Wat doet de KSBS? > Revalidatie en onderwijs

Projecten voor revalidatie en onderwijs

De Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden financiert projecten die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor blinde en slechtziende mensen in Nederland.

Het betreft projecten die niet door de rijksoverheid krachtens de AWBZ vergoed worden. Deze projecten worden opgezet en uitgevoerd door Koninklijke Visio.

Zwembad in Grave kon behouden blijven dankzij KSBS

Leerling krijgt zwemles in het zwembad in Grave
Overzichtfoto van het zwembad bij Visio in Grave waar leerlingen duikles krijgen,
Leerling zwemt met begeleiding in het zwermbad

Zwemmen is een van de meest toegankelijke sporten voor blinde en slechtziende kinderen. Kinderen kunnen vrij bewegen in een veilige omgeving. Maar een zwembad is duur in onderhoud en energiekosten. Bij de nieuwbouw van de school in Grave dreigde het zwembad te verdwijnen. Dankzij de financiele steun van de KSBS kon het zwembad behouden blijven.

Echolokalisatie: kijken met je oren

Het was al langer bekend dat sommige blinde mensen weerkaatsing van geluid gebruiken om voorwerpen in hun omgeving te ontdekken zodat ze er niet tegenaan botsen. Dit wordt echolokalisatie genoemd. Uit wetenschappelijk onderzoek van Canadese psychologen en hersenwetenschappers is onlangs gebleken dat het echt werkt. Koninklijke Visio heeft nu een methode ontwikkeld om blinde mensen te leren echolokalisatie te gebruiken. Daardoor kunnen zij zich zelfstandiger oriënteren en bewegen in hun omgeving en gemakkelijker functioneren in de maatschappij. Visio heeft medewerkers geschoold zodat zij nu in staat zijn de methode aan cliënten te leren. De ontwikkeling van de methode werd mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de KSBS.
Foto van twee zelfstandigheidsbegeleiders die bij een dikke boom staan op een grasveld. Trainer Dan Kisch staat op de achtergrond en geeft training in echolokalisatie.
Foto van jongeren met taststokken die een buitentrap met muren eromheen op lopen. Dan Kish geeft hen training in echolokalisatie.
Foto van klein jongetje met zijn ouders dat traing krijgt in echolokalisatie van man die in zijn handen klapt.

Rekenkoffer

Als je niets kunt zien is het moeilijk begrip van afstand en ordening te ontwikkelen. Toch heb je dat later in werksituaties nodig. De Visioschool in Rotterdam heeft een rekenkoffer met tastbare materialen ontwikkeld om beter getalbegrip en meetkundig inzicht te ontwikkelen bij blinde kinderen in de basisschoolleeftijd. De koffer geeft een goed voorbeeld van materialen die je bij blinde en zeer slechtziende kinderen kunt gebruiken zodat latere rekenproblemen voorkomen kunnen worden. Ook op kinderdagcentra worden onderdelen gebruikt voor blinde kinderen. De rekenkoffer is gemaakt door cliënten met een visuele beperking van de dagbesteding op De Blauwe Kamer in Breda en leerlingen van de Visioschool in Rotterdam. Kijk ook op de website van Visio.

De Rekenkoffer met verschillende soorten materialen zoals diverse soorten kralen, schroefjes, plankjes en de handleiding.
Leerling probeert materiaal rekenkoffer uit.
Overzicht van de materialen uit de Rekenkoffer: diverse soorten kralen, meetlatjes en stukjes hout, schroefjes, stukjes vilt en dobbelstenen.

Televisiekijken voor ouderen

Televisiekijken is een belangrijke informatiebron en vorm van vrijetijdsbesteding, zeker voor oudere mensen. Voor slechtziende mensen is ondertiteling, vervorming van het beeld en het herkennen van gezichten een probleem. Soms is verbetering mogelijk met hulpmiddelen. Daarom is er met financiële ondersteuning van de KSBS een instructie-dvd gemaakt waardoor specialisten snel en beter onderzoek kunnen doen. De dvd helpt hen bij de keuze en advisering voor het beste hulpmiddel.

Kijk, zo kan het ook

Foto van slechtziend meisje dat de tafel dekt met een contrasterende placemat en constrasterend bestek

Veel verstandelijk gehandicapte bewoners in instellingen hebben ook een visuele beperking. In het verleden werd 30% van de adviezen aan groepsleiding om hun dagelijkse leefsituatie te verbeteren niet opgevolgd. Daarom werd met hulp van de KSBS de nieuwe methodiek ‘’Kijk zo kan het ook’’ ontwikkeld. Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat nu 60 tot 70% van de adviezen wél wordt opgevolgd. Bewoners met een visuele en verstandelijke beperking worden beter geïnstrueerd en begeleid. Ook de woonomgeving wordt aangepast en hierdoor kunnen ze actiever meedoen in hun leefomgeving.