Home > Wat doet de KSBS? > Projecten in andere landen

Projecten buiten Nederland

Voor blinde en slechtziende mensen in ontwikkelingslanden en andere Europese landen is armoede en gebrek aan deskundigheid de belangrijkste oorzaak voor een bestaan in de marge van de samenleving.

Ouders hebben vaak geen geld voor revalidatie of hulpmiddelen. Leerkrachten en begeleiders ontbreekt het veelal aan kennis over de gevolgen van visuele beperkingen. KSBS helpt blinde en slechtziende mensen door financiele steun aan projecten in onderstaande landen die hen helpen een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen.

Vijftig oogoperaties in Bangladesh

Controle na een staaroperatie

Met financiële steun van de KSBS verrichtte de stichting Bashati vijftig staaroperaties in Bangladesh. In dat land kampen miljoenen mensen met staar, sommigen al op jonge leeftijd. Afgezien van erfelijke aanleg is vitaminegebrek door eenzijdige voeding een veelvoorkomende oorzaak. Mensen die in aanmerking komen voor een operatie betalen een bijdrage van vier euro. Niet meer kunnen zien betekent in Bangladesh geen eigen inkomen en aangewezen zijn op anderen. Een staaroperatie bekent voor hen dan ook een nieuw leven.

Instrumenten voor oogonderzoek in Nepal

Nepalese man houdt hand voor één oog tijdens oogonderzoek bij oogarts.
Oogarts in Nepal doet oogonderzoek met apparaat bij meisje
Oogarts in Nepal doet oogonderzoek bij oudere dame.

Mensen in Nepal met oogproblemen kunnen voor onderzoek terecht in Primary Eye Care Centra van Mechi Eye Hospital. Met steun van de KSBS kon een onderzoeksinstrument worden aangeschaft om beter in het oog te kijken en ook pasmonturen, glazen en lenzen om precieze oogmeting te kunnen doen. Dit alles om tijdig de goede diagnose te stellen en te voorkomen dat patienten slechtziend of blind worden. Afgelopen jaar werden 145.000 patienten onderzocht. Er werden ruim 16.000 staaroperaties uitgevoerd. Bij ruim 4.000 patienten werden andere oogziekten gevonden en behandeld.

Brailleboeken voor Zuid-Afrika

Foto van dozen met brailleboeken voordat ze verstuurd worden naar de scholen in Zuid-Afrika.
Een van de blinde leerlingen leest in een nieuw brailleboek.
Voorbeelden van de brailleboeken die naar de scholen in Zuid-Afrika zijn verstuurd.

Blinde en slechtziende leerlingen van 19 scholen in Zuid-Afrika hebben dankzij een gift van de KSBS aan Biblionef nu veel meer keuze uit leesboeken in braille. Maar liefst 85 nieuwe titels zijn er door Biblionef in braille gedrukt en vertaald in de elf officiële talen van Zuid-Afrika voor drie verschillende leeftijdsgroepen.

Vroegbegeleiding in Argentinië

Een slechtziend Argentijns jongetje speelt met goud folie.
kind met vroegbegeleidster
Een slechtziend meisje uit Argentinie ligt op een kleedje.

Tien jaar geleden waren blinde en slechtziende kinderen in Argentinie gedoemd tot een bestaan in de marge. In 2013 begonnen enthousiaste vrijwilligers met begeleiding  van kinderen met een visuele beperking. Inmiddels is de Asociación Santafesina Nueva Cultura een door de overheid erkend centrum voor revalidatie, dagactiviteiten en vroegbegeleiding. Dat gebeurde met financiële hulp van de KSBS. Jaarlijks worden nu tientallen workshops voor ouders gegeven, honderden kinderen onderzocht en bijna vijfhonderd professionals getraind. En er is een netwerk voor vroegbegeleiding opgezet in Noord-Argentinië en Paraguay. Blinde en slechtziende kinderen hebben nu ook kans zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Dit project is opgezet en uitgevoerd door Visio International.

300 taststokken voor Kameroen

Kleine kinderen in Kameroen zijn blij met hun nieuwe stok.
Jongeren met een visuele beperking uit Kameroen zijn blij met hun nieuwe stok.
Volwassen blinden in Kameroen zijn blij met hun nieuwe stok.

Ook in Kameroen zijn blinden en zeer slechtzienden voor hun mobiliteit, zoals naar school gaan, een boodschap doen of familiebezoek, afhankelijk van een taststok. Die betekent het verschil tussen meedoen in de gemeenschap en kansen krijgen of aan huis gekluisterd zitten. De KSBS schonk 300 taststokken aan blinden en slechtzienden in Kameroen via Stichting Fakkel die daar diverse projecten voor mensen met een visuele beperking heeft. Op de foto is te zien hoe blij de kleine kinderen (links), jongeren(midden) en volwassen blinden (rechts) zijn met hun nieuwe stok.

Brailleprinter voor Ghana

De brailleprinter van de Adidomeschool in Ghana wordt geinstalleerd.
De brailleprinter van de Adidomeschool in Ghana wordt geinstalleerd.
Twee mannen kijken toe in de ruimte met de brailleprinter.

Blinde en slechtziende leerlingen in Ghana hebben moeilijk toegang tot onderwijs omdat er nauwelijks hulpmiddelen zijn om te lezen. Onderwijs is belangrijk om een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen. Daarom heeft de KSBS een brailleprinter gefinancierd voor de Adidomeschool in Ghana. Lesboeken kunnen ter plaatse geprint worden in braille. Zo kunnen ook blinde kinderen gewoon meedoen!

Instrumenten voor diagnose van oogafwijkingen in Nepal

Een jongetje ondergaat een oogonderzoek in het Mechi Eye Hospital in Nepal

Het Mechi Eye Hospital in Nepal heeft met geld van de KSBS twee nieuwe onderoeksinstrumenten aan kunnen schaffen: een retinoscoop om het netvlies te onderzoeken en een opthalmoscoop om het oog in zijn geheel te onderzoeken. De twee nieuwe onderzoeksinstrumenten van de KSBS zijn absoluut noodzakelijk om een juiste diagnose te kunnen stellen. Daardoor kunnen blinde en slechtziende mensen beter opgespoord en behandeld worden. Het Mechi Eye Hospital krijgt jaarlijks rond de 125.000 mensen voor oogonderzoek en voert 17.000 operaties uit voor behandeling van staar en netvliesproblemen.

India

Foto van oogarts in India die een oudere dame een bril aan meet.

Het leven is vaak moeilijker als je blind of slechtziend bent, zeker in een land als India. Preventie blijft dan ook heel belangrijk. In India worden daarom oogkampen georganiseerd door een plaatselijke organisatie. De KSBS heeft deze oogkampen al diverse jaren financieel ondersteund. Afgelopen jaar werden er 930 oogoperaties met nazorg uitgevoerd, 321 kinderen en 1553 volwassenen kregen een bril en er zijn 6451 schoolkinderen en 9903 volwassenen onderzocht en zo nodig behandeld. Dit project is opgezet en uitgevoerd door Visio International.

Tanzania

Foto van ambulant begeleidster in Tanzania die werkt met een zeer slechtziend meisje in de klas.

Afgelopen jaren is in Tanzania het Kilimanjaro Centre for Community Ophtalmology, gelinkt aan het ziekenhuis van Moshi, toegerust voor opsporen en onderzoeken van blinden en slechtzienden. Indien nodig worden zij voorzien van optische hulpmiddelen en leerhulpmiddelen zoals speciale voelbare rekenborden. Visio International heeft in deze regio afgelopen jaar 12 trainingen gegeven over slechtziendheid, onder andere aan leerkrachten van basisscholen, middelbare scholen en speciale scholen, aan regionale coördinatoren van special onderwijs en studenten van de lerarenopleiding. Ook zijn hulpmiddelen, zoals loepen, brillen en medicijnen voor de ogen beschikbaar gesteld. De KSBS heeft dit mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning. Dit project is opgezet en uitgevoerd door Visio International.

Filippijnen

Foto van blind meisje dat in de bank zit te brailleren tussen ziende klasgenootjes in een klas op de Pilippijen

Leerkrachten in de Filippijnen hebben behoefte aan kennis en expertise over hoe ze de blinde en slechtziende kinderen kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. Dat hebben de kinderen immers nodig om later voor zichzelf te kunnen zorgen. Die expertise ontbreekt tot nu toe op de Filippijen. Lokale organisaties hebben daarom aan Visio gevraagd alle speciale en reguliere leerkrachten te trainen in onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen. Tot nu toe zijn 40 leerkrachten getraind op het gebied van aangepast onderrwijs in lezen, schrijven, rekenen en wiskunde. Daardoor kunnen de kinderen met een visuele beperking zich beter ontwikkelen en hebben zij meer kans om voor zichzelf te kunnen zorgen in hun latere leven. De KSBS heeft deze training van leerkrachten financieel ondersteund. Dit project is opgezet en uitgevoerd door Visio International.

Nicaragua

Foto van drie moeders die met hun blinde of slechtziende kind op schoot zitten in een centrum van Los Pepitos in Nicaragua.

Het bijzondere in Nicaragua is dat ouders van blinde en slechtziende kinderen zelf een landelijke organisatie (Los Pipitos) met regionale afdelingen hebben opgezet om hun kinderen op te vangen. Ook de revalidatie doen ouders zelf. Professionals geven één keer per maand aanwijzingen en maken met de ouders een plan voor het kind. Daarbij is af en toe specialistische hulp nodig. Daarom zijn afgelopen jaar 15 professionals getraind in onderzoek en begeleiding van blinde en slechtziende kinderen van 0 tot 24 maanden. De professionals hebben lesmateriaal ontvangen en kunnen hun kennis nu verder overdragen. De KSBS heeft dit project financieel ondersteund. Dit project is opgezet en uitgevoerd door Visio International.

Projecten in andere landen

De KSBS heeft afgelopen jaar ook projecten ondersteund in: Albanië, Argentinië, Bosnië, Ethiopië, Ghana, Kroatië, Litouwen, Nigeria, Oekraïne, Suriname, Thailand en Zambia. Deze projecten werden uitgevoerd door Visio International.