Home > Wat doet de KSBS? > Wetenschappelijk onderzoek

Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

Depressie en angst voorspellen én voorkomen

Ouderen met een visuele beperking hebben twee keer zo vaak een depressie of angstklachten vergeleken met goedziende ouderen. Dat bleek uit een onderzoek dat de afdeling Oogheelkunde van het VU medisch centrum heeft uitgevoerd met financiële steun van de Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden. Of iemand deze klachten ontwikkelt blijkt gedeeltelijk te voorspellen. De leefsituatie, het soort oogziekte, acceptatievermogen en het sociale netwerk kunnen een rol spelen. Door het vroegtijdig aanbieden van stapsgewijze, laagdrempelige hulp kunnen de klachten in veel gevallen voorkomen worden.

Leerstoel Perceptie- en Actieproblemen

Bert Steenbergen tijdens zijn inauguratie tot hoogleraar.

Revalidatie heeft te maken met leren, waarnemen en bewegen. Werkwijzen en trainingen voor blinde en slechtziende mensen moeten effect hebben in de praktijk, anders hebben ze geen zin. Door wetenschappelijk onderzoek kan bewezen worden dat een manier van werken ook echt resultaat afwerpt voor clienten. En ook als blijkt dat het niet werkt of dat het beter kan, komt dat revalidatie en onderwijs ten goede. Daarom ondersteunt de KSBS de leerstoel Perceptie- en Actieproblemen van prof.dr. Bert Steenbergen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.