Een brailleprinter in Ghana, een blindentuin in Limburg, 300 taststokken in Kameroen.

Uw gift kan op veel plekken op de wereld een verschil maken.

Ksbs tikkie

Doneer eenmalig 

Betaal anoniem via Tikkie door de QR-code te scannen of klik op de button hieronder. U kunt zelf kiezen welk bedrag u geeft. Wij danken u bij voorbaat!

Ik word donateur en schenk jaarlijks

Als donateur helpt u structureel. U machtigt de KSBS om het gekozen bedrag in mei af te schrijven. Een machtiging bespaart kosten. Zo blijft er meer geld over voor projecten. U kunt uw machtiging opzeggen door te bellen met 06 51 63 69 27.
Als donateur ontvangt u ons kwartaalblad De Stem van Grave, per post of digitaal.

Mijn gegevens
Mijn jaarlijkse bijdrage
Ik ontvang De Stem graag

Ik ben al donateur en wil de KSBS machtigen

Als donateur helpt u ons al structureel. Als u de KSBS machtigt om het gekozen bedrag in mei af te schrijven, bespaart dat kosten. Zo blijft er meer geld over voor projecten. U kunt uw machtiging opzeggen door te bellen met 06 51 63 69 27.

Lidnummer
Mijn gegevens
Mijn jaarlijkse bijdrage
Ik ontvang De Stem graag

Periodiek schenken, met belastingvoordeel

De KSBS heeft een ANBI-status. Daardoor kan schenken fiscaal aantrekkelijk zijn. Er zijn verschillende manieren om een schenking te doen. 

Een periodieke schenking kan u belastingvoordeel opleveren. Als u tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt, is uw schenking volledig aftrekbaar. U hoeft hiervoor niet naar de notaris, maar kunt uw schenking met de KSBS regelen via een schriftelijke schenkingsovereenkomst.

Uw periodieke gift automatisch naar de KSBS laten overmaken regelt u via het 

Wanneer belastingvoordeel?

Uw 'gewone' jaarlijkse donaties of eenmalige gift aan de KSBS zijn ook aftrekbaar, mits ze opgeteld meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen met een minimum van 60 euro en een maximum van 10% van uw drempelinkomen.

Voor meer informatie:

Nalaten

U kunt de KSBS als goed doel opnemen in uw testament. Als erkend goed doel betaalt de KSBS geen successierecht. Uw erfenis of legaat wordt volledig gebruikt ten behoeve van slechtziende en blinde mensen

Met een legaat laat u een bedrag of goederen na aan de KSBS, bijvoorbeeld een huis of een aandelenportefeuille. De KSBS heeft geen bemoeienis met de afwikkeling van de nalatenschap.

Met een erfstelling benoemt u de KSBS in uw testament tot erfgenaam of mede-erfgenaam. U bepaalt welke erfgenaam straks recht heeft op welk percentage van uw nalatenschap.

Mail voor meer informatie of het aanvragen van een gesprek naar Rien Kerstens, onze financieel adviseur,

Mail onze financieel adviseur

Vraag subsidie aan

Werkt uw organisatie voor blinde en slechtziende mensen? Dan kunt u bij ons een subsidie aanvragen.

Help mee

Wilt u ons werk ondersteunen? Kijk hier op welke verschillende manieren dan kan.

KSBS

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Postbus 50, 5360 AB  Grave

T 06 51 63 69 27
info@ksbs.nl

© KSBS 2024

Ontwerp website: Weijsters & Kooij vormgevers