Waarmee kunnen we je helpen?

Donateursservice

Bel of mail met onze Donateursservice voor vragen over je donateurschap, het opzeggen van je donatie, het wijzigingen van je gegevens of andere opmerkingen.

De Stem van Grave

Heb je vragen over het kwartaalblad De Stem van Grave, mail of bel dan met het redactiesecretariaat of met eindredacteur Jenneke van Dongen.

Redactiesecretariaat

Jenneke van Dongen, eindredacteur

Vragen over de KSBS

Voor alle overige vragen over de KSBS mail of bel met Wim Pierik, bestuursadviseur

Wim Pierik, bestuursadviseur

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de KSBS?

De KSBS wil blinde en slechtziende mensen meer kansen bieden in het leven. Kans op goed onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding. Zodat ook mensen met een visuele beperking gewoon mee te kunnen doen in de samenleving. De KSBS ondersteunt daartoe projecten voor blinden en slechtzienden in Nederland en in ontwikkelingslanden.

Hoe lang bestaat de KSBS al?

De Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden is opgericht in 1887 en was de eerste honderd jaar vooral bekend onder de naam Bisschoppelijke Blinden Commissie.
Lees hier meer over de historie van de KSBS.

Hoeveel mensen werken er bij de KSBS?

Het bestuur schakelt, daar waar nodig, (freelance) adviseurs in.

Ontvangen bestuursleden van de KSBS een vergoeding voor hun werkzaamheden?

De bestuursleden van de KSBS ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Hoeveel van mijn bijdrage komt bij blinde en slechtziende mensen terecht?

De gemiddelde uitvoeringskosten bij de KSBS zijn ongeveer 12 % van de opbrengsten, dat is circa 12 cent van elke euro. Van die 12 cent is 5 cent nodig voor de administratie en 7 cent voor voorlichting en communicatie. Door onze kleine en efficiënte organisatie kunnen we de kosten laag houden. Zo kunnen wij meer projecten ondersteunen en dus meer blinde en slechtziende mensen verder helpen.

Hoe worden de financiën van de KSBS gecontroleerd?

Jaarlijks beoordeelt een registeraccountant de jaarrekening van de KSBS.

Is de KSBS aangemerkt als ANBI?

Ja, de KSBS is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Hierdoor zijn uw giften aan de KSBS, onder voorwaarden, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hoe kan ik vanuit het buitenland geld overmaken naar de KSBS?

Om vanuit het buitenland geld over te maken naar de KSBS heeft u de IBAN en BIC codes nodig. Onze IBAN is NL95 RABO 0117 1036 32 en de BIC is RABONL2U.

Hoe informeert de KSBS haar donateurs over de besteding van de financiën?

De KSBS geeft viermaal per jaar De Stem van Grave uit. Hierin staan onder andere artikelen over projecten die ondersteund worden door de KSBS. Donateurs die regelmatig een bedrag schenken, krijgen automatisch en kosteloos De Stem per post of digitaal. Ook leggen we op de website jaarlijks verantwoording af over de besteding van de financiën.

Kan ik donateur zijn zonder De Stem van Grave te ontvangen?

Donateurs ontvangen standaard viermaal per jaar De Stem van Grave met daarbij in mei een verzoek voor een vrijblijvende bijdrage. Uitzonderingen aanbrengen in de administratie en verzending van De Stem van Grave kost ons meer geld dan toezending van 1 exemplaar van De Stem van Grave. U kunt De
Stem ook doorgeven aan mensen in uw omgeving.

Hebben jullie ook promotiemateriaal?

Hier kunt u ons logo downloaden en gebruiken ter ondersteuning van de promotie van uw actie. Exemplaren van De Stem van Grave kunt u bestellen via 06 516 369 27 of via info@ksbs.nl.

Vraag subsidie aan

Werkt uw organisatie voor blinde en slechtziende mensen? Dan kunt u bij ons een subsidie aanvragen.

Help mee

Wilt u ons werk ondersteunen? Kijk hier op welke verschillende manieren dan kan.

KSBS

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Postbus 50, 5360 AB  Grave

T 06 51 63 69 27
info@ksbs.nl

© KSBS 2024

Ontwerp website: Weijsters & Kooij vormgevers