Prematurenretinopathie (ROP)

Oogaandoeningen bij te vroeg geboren kinderen

Door Truus Rutter 

Tijdige ontdekking en behandeling van te vroeg geboren kinderen kan veel leed voorkomen. De Retcam, een digitale camera die wordt gebruikt om bij te vroeg geboren kinderen afwijkingen aan het netvlies vast te leggen, is daarbij heel belangrijk. De foto’s worden gebruikt als vergelijking bij vervolgonderzoeken en digitaal verstuurd voor advies zodat bijvoorbeeld een behandeling afgestemd kan worden. Degene die in Nederland veel ervaring heeft met behandeling van te vroeg geboren kinderen en oogproblemen is professor dr. Nicoline Schalij-Delfos, hoogleraar kinderoogheelkunde aan de Universiteit van Leiden en werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum. Met haar praten we over de problemen en behandeling op oogheelkundig gebied bij te vroeg geboren kinderen.

Over welke oogaandoening gaat het?

Het gaat over prematurenretinopathie, een moeilijk woord dat we afkorten tot ROP. Te vroeg geboren kinderen hebben kans op deze ernstige aandoening waardoor ze blind worden of andere oogaandoeningen kunnen krijgen.

Hoe ontstaat ROP?

Daarvoor moet je eerst iets over het ontstaan van het netvlies weten. Dat begint zich te vormen rond de zestiende week van de zwangerschap en is pas rond de uitgerekende geboortedatum volledig volgroeid. Wanneer een kind te vroeg geboren wordt, bijvoorbeeld vóór de 32ste week, dan zijn de bloedvaten van het netvlies nog niet vanuit de oogzenuw naar de rand van het netvlies uitgegroeid. Als een kind veel te vroeg geboren is, dan verandert er van alles. Om buiten de baarmoeder te kunnen leven heeft het kind vaak allerlei behandelingen nodig die een nadelige invloed kunnen hebben op de groei van de bloedvaten van het netvlies. Als de longen nog niet goed ontwikkeld zijn moet er beademd worden en is extra zuurstof nodig. Zuurstof speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van ROP. Teveel of te weinig zuurstof, maar ook schommelingen in de zuurstofvoorziening, kunnen er voor zorgen dat de bloedvaten gaan woekeren en dat er littekenweefsel ontstaat. Daardoor kan bijvoorbeeld het netvlies loslaten en kan een kind blind of slechtziend worden. Het is dus van belang om heel goed te kijken wat er precies gebeurt. Vlak na de geboorte staakt de groei van het netvlies. In de meeste gevallen groeit het na verloop van tijd weer gewoon door. Maar als dat niet het geval is, of wanneer we woekeringen zien, moeten we ingrijpen. Er moet een nieuwe balans gevonden worden en nauwkeurige dosering van zuurstof is daarbij heel belangrijk. Behalve zuurstof zijn er ook andere oorzaken die een rol spelen bij het ontstaan van ROP zoals veel bloedtransfusies, hoge koorts, operaties in de eerste weken en eigenlijk alles wat een ziek kind met nog niet goed ontwikkelde organen, zoals de ogen, kan overkomen.

Is er, als er woekeringen optreden, behandeling mogelijk?

We behandelen de woekeringen met laser, en wanneer we de loslating van het netvlies niet kunnen voorkomen moeten we opereren. Soms is het helaas zo dat ondanks tijdige behandeling het netvlies niet meer te repareren is. Het is belangrijk dat we heel snel ingrijpen want ROP ontwikkelt zich in vijf stadia en wanneer we in vier of vijf zitten, is er al teveel schade ontstaan en zal het kind blijvend problemen houden. Daarom pleit ik voor een goede screening.

Hoe zien de verschillende stadia voor ROP eruit?

In de eerste twee stadia is de normale vaatgroei tot stilstand gekomen. In stadium drie zie je dat zich nieuwe vaten vormen. In het vierde stadium laat het netvlies gedeeltelijk los en in het laatste stadium is dat helemaal het geval.

Hoeveel kinderen krijgen de aandoening?

Oogartsen in Nederland screenen samen ongeveer 2000 kinderen per jaar. Daarvan krijgen er ongeveer 600 een vorm van ROP. De eerste afwijkingen zien we meestal in de vijfde tot zevende week na de geboorte. Daarna kan de ernst van de ROP elke week één stadium toenemen. Wel is het zo dat de meeste kinderen ook weer binnen vijftien weken na het ontstaan van de aandoening spontaan herstellen, maar wanneer een kind echt heel vroeg geboren is en bijvoorbeeld minder dan 1000 gram weegt, is de kans groot dat het een ernstige vorm van ROP krijgt die tot blijvende blind of slechtziendheid leidt. Dat overkomt in ons land ongeveer tien kinderen per jaar.

Welke oogaandoeningen ontstaan blijvend door ROP?

Wanneer het netvlies heeft losgelaten of niet meer te herstellen is, zal blindheid het gevolg zijn, daarnaast zien we ook ernstige slechtziendheid, hoge brilsterkte afwijkingen, scheelzien of een lui oog. Het is ook nog mogelijk dat de hersenen door de vroege geboorte niet goed ontwikkeld zijn, waardoor een kind niet kan verwerken wat het ziet.

Bent u tevreden over de behandelingsresultaten?

Door nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor extreem vroeg geboren kinderen neemt hun overlevingskans nog steeds toe en daarmee ook de kans op een ernstige vorm van ROP. We zullen nog veel meer energie moeten steken in de onderkenning en behandeling van ROP en andere oogaandoeningen. Met de Retcam kunnen we in een vroeg stadium zien of het mis gaat en dan snel actie ondernemen. Het is dus van belang dat er meer van deze apparaten in de ziekenhuizen komen. Vanuit Leiden heb ik contact met een aantal ziekenhuizen dat met de Retcam werkt. De foto’s worden mij regelmatig digitaal toegestuurd voor overleg. Om goed te kunnen beoordelen of behandeld moet worden is veel ervaring nodig en het is positief dat steeds meer oogartsen zich die eigen maken.

Op dit moment hebben negen ziekenhuizen in Nederland een Retcam. Een actie van De Vriendenloterij voor het New Born Eyesproject van het Oogfonds heeft er twee extra opgeleverd die in oktober in De Week van het Zien zullen worden aangeboden. Welke ziekenhuizen hiervoor zijn uitgekozen is nog niet bekend. Daarnaast zal er actie gevoerd worden om bij bedrijven en particulieren geld voor nog eens drie apparaten (die rond de 100.000 euro per stuk kosten) te vergaren. “Een goede zaak”, zegt professor Schalij-Delfos. “ROP is de meest voorkomende oorzaak van vermijdbare blindheid bij te vroeg geboren kinderen. Tijdige ontdekking en behandeling kan dit in 90 procent van de gevallen voorkomen.”

Uit: De Stem van Grave, september 2012

Vraag subsidie aan

Werkt uw organisatie voor blinde en slechtziende mensen? Dan kunt u bij ons een subsidie aanvragen.

Help mee

Wilt u ons werk ondersteunen? Kijk hier op welke verschillende manieren dan kan.

KSBS

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Postbus 50, 5360 AB  Grave

T 06 51 63 69 27
info@ksbs.nl

© KSBS 2024

Ontwerp website: Weijsters & Kooij vormgevers